دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
بررسی مشکلات ورزش و جوانان استان در دیدار با نماینده بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی
1399/07/06
طی نشستی که با حضور خلیلیان مدیرکل دیوان محاسبات استان، عباسپور نماینده بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی و معاونت امور ورزش و جوانان استان در دیوان محاسبات استان برگزار شد، امور مربوط به اداره کل ورزش و جوانان استان مورد بررسی قرار گرفت.
 
 
/ /