قزوین
جستجو:
 
علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظمEnglishEnglish
/ Divan News
/
/
/
برگزاری جلسه شورای معاونین دیوان محاسبات استان
1399/06/05
جلسه شورای معاونین دیوان محاسبات استان در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد. طی این جلسه که به ریاست خلیلیان مدیرکل دیوان محاسبات و با حضور معاون امور اجرایی و تفریغ بودجه، معاون فنی و امور حسابرسی، مسئول حراست، سرپرستان هیات های حسابرسی، روسای ادارات وکارشناس حقوقی برگزار گردید، موضوعاتی از قبیل؛ وضعیت پیشرفت برنامه جامع حسابرسی، عملکرد تبصره های قانون بودجه و وضعیت پیشرفت گزارشات تحلیلی و ضمنی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم از سوی مدیرکل ارائه شد.
 
/ /
مشاهده نظرات ( 0
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/